Uzrasne Ski Kategorije

Uzrasne kategorije su raspoređene u tri nivoa:

Od 3 do 12 godina;

od 12 do 18 godina

i Studenti.

Između nivoa nije moguće mešanje polaznika Ski kampa!

Studenti pohađaju Ski kamp u svojim zasebnim terminima van zimskih školskih raspusta osnovnih i srednjih škola!

Promene u skladu sa skijaškim znanjima i veštinama moguće su po uzrasnim kategorijama u okviru samo jednog nivoa.

Ovakav sistem rada uspostavljen je kako bi polaznici ski kampa program pratili u skladu sa svojim interesovanjima, uzrasnim karakteristikama ali i nivoom skijaških znanja, veština i veoma važnog iskustva u skijanju i boravku na planini, voženju po različitim vremenskim prilikama i kvalitetu skijaških staza. Efikasnost obuke i usavršavanja skijaških veština umnogome zavisi od doslednog sprovođenja programa po uzrasnim nivoima, grupama i homogenizaciji grupa u skladu sa skijaškim znanjima i veštinama.

Svaki uzrasni nivo zahteva poseban i totalno drugačiji pedagoški pristup. Sa druge strane ni sama deca ne vole kada su u grupi sa mlađom ili starijom decom. Uvek se prijatnije i bolje osećaju kada su u grupi sa svojim vršnjacima. Nije sve stvar efikasne obuke skijanja. Važno je da se tokom obuke osećamo prijatno, da možemo da se lepo družimo i uživamo u planini, planinskom suncu i planinskom vazduhu.

Sa druge strane veoma često dolazimo u situaciju da imamo mlađe polaznike ski kampa koji imaju bolju skijašku tehniku i veće skijaško iskustvo i umnogome veći potencijal za dalji napredak. Karakteristika skijanja je da je manjima, sa manjom telesnom visinom i manjom telesnom težinom, umnogome lakše da uče, napreduju i usavršavaju skijašku tehniku. Zatim sledeći veoma uticajan i važan faktor za potencijal napredka u skijaškim tehnikama je motorički status, status snage i opšte fizičke pripremljenosti. To može biti veliki limitirajući faktor pored svih naših zajedničkih napora. Uspešnost savladavanja skijaških tehnika može biti veoma limitirana, lošim stepenom razvoja motoričkih sposobnosti i lošom fizičkom kondicijom. Zato Vas pozivamo da barem dva meseca pred ski kamp počnete sa specifičnim pripremama snage i performasi koje omogućavaju veće uživanje u planini i skijanju i bolje savladavanje skijaških tehnika.

Predstojeći događaji