Učitelji skijanja u našem timu su isključivo visoko-obrazovani profesori sporta i fizičkog vaspitanja.

Naše nove saradnike regrutujemo sa Fakulteta za Sport i Fizičko Vaspitanje od momenta kada postanu apsolventi i polože nastavu skijanja. U retkim slučajevima uz preporuku i intervju to može biti i ranije.

Tada mogu da se pridruže našem timu i da već u prvoj sezoni putuju sa nama na Ski kamp. Ali prvo je potrebno da prođu kroz osnovnu obuku i upoznaju se sa našim osnovnim principima metodskog postupka škole skijanja, da nauče i shvate svoju prvu ulogu u našem ski timu ali i da shvate kako i na koji način mogu da nam budu od pomoćnici i koristi na planini u svojoj prvoj sezoni. Novi saradnii i kolege tek nakon prve sezone mogu da imaju realnu sliku o Ski kampu i školi skijanja i da shvate da li je to ono čime bi oni želeli i mogli da se bave tokom zimske sezone. Takođe i mi tu procenjujemo kompetentnost i sposobnost novih saradnika da se uklope u naš tim i naš sistem rada. Ukoliko je to na obostrano zadovoljstvo i interest, naša škola skijanja Vam organizuje i plaća školu i polaganje licence za ski instruktore, a ukoliko ste već diplomirali na Fakultetu za Sport i Fizičko Vaspitanje.

Samo diplomirani profesori sporta i fizičkog vaspitanja mogu postati ski instruktori, odnosno ski učitelji našeg ski tima. U svim našim programima realizatori su isključivo visoko-obrazovani profesori sporta i fizičkog vaspitanja. Razloga je mnogo zašto je to tako. Pre svega kada je u pitanju rad sa decom po zakonu o sportu sa decom mogu da rade isključivo visoko-obrazovani profesori sporta i fizičkog vaspitanja. To uglavnom nije slučaj, a u svim našim redovnim i periodičnim programima uvek pravilo. Želimo u svom timu da budemo samo sa najboljima, koji vole zimske sportove i svoj posao i kojima je sreća i lični uspeh ukoliko nam polaznici ski kampa nauče dobrom tehnikom skijati.

Izazova je mnogo pre svega pedagoških, metodskih, a zatim i bezbednosnih.  Verujemo da samo oni koji su prošli ozbiljnu sveobuhvatnu nastavu, koji su stekli osnovna znanja o čoveku, razvojnim fazama tokom odrastanja od deteta do odraslog čoveka, kroz rad i pedagošku praksu mogu postati dobri učitelji skijanja. Cilj nam je takođe da ovakvim našim pristupom damo svesrdnu podršku svim našim kolegama sa fakulteta za sport koji su rešeni da se posvete svom pedagoškom radu sa decom kroz sport.

Oni koji nisu diplomirali mogu biti asistenti, pratioci i predvodnici skijaških grupa. Nemogu da vode samostalno grupe ali mogu biti pomoćnoci učitelju skijanja u radu sa njegovom grupom.

Obuka i usavršavanje novih članova ski tima uslovljena je diplomiranjem na Fakultetu za Sport i Fizičko Vaspitanje.

Licencirani instruktori skijanja koji nisu diplomirali na fakultetu za sport mogu u našem timu biti instruktori i učitelji skijanja u uzrasnoj kategoriji studenata.

Predstojeći događaji