Kroz Naše kampove i redovne sportske programe izgradili smo poverenje kod roditelja. Na to smo naročito ponosni i jako nam je stalo da poverenje čuvamo i negujemo. Iz tog razloga će nam uvek biti posebno interesantno da za naše redovne članove i polaznike ski kampa pronalazimo neke nove benefite i na taj način se odužimo za poverenje koje nam ukazuju.

Na Ski kampove deca mogu ići ukoliko su uraditili testiranja motoričkih sposobnosti značajnih za skijaške sportove i testove fizićke spremnosti za nastavu skijanja. Na osnovu rezultata testiranja kreiramo za polaznike Pripremni program za nastavu skijanja. Suština je da deca budu optimalno fizički spremna kako bi uživali u nastavi skijanja i prevenirali moguće povrede kao posledicu mišićnih slabosti i loše kondicije.

  • Polaznici pripremnog programa za ski kamp u trajanju od 20 časova plaćaju nižu cenu Ski kampa za 3500din.
  • Naši članovi redovnih sportskih programa plaćaju nižu cenu Ski kampa za 3500din., ukoliko su program redovno pohađali od Oktobra do Decembra.
  • Svi polaznici naših ski kampova kojima je ovo četvrti po redu Ski kamp plaćaju nižu cenu Ski kampa za 3500din.

Ski berza je takođe proistekla iz pitanja i ideje kako bi mogli da nešto korisno učinimo za polaznike naših ski kampova. Inače smo se oduvek trudili da svojim polaznicima pomognemo oko nabavke opreme čak smo i posredovali nebrojeno puta u razmeni opreme. Kroz dečiju ski berzu namera nam je da Vam omogućimo nabavku ski opreme za što je moguće manju cenu. Mnogi svoje delove ski opreme, kada su deca u pitanju, nose čitav 6 skijaških dana tokom ski kampa i već im bude za narednu sezonu možda mala. uglavnom dečija ski oprema se sigurno često menja i gotovo da je deca prerastu, a da oprema ostane gotovo nova.

Predstojeći događaji